وبلاگ شخصی علی اکبر رضائی

توسعه دهنده وب و نرم افزار
Cinque Terre
معرفی
من علی اکبر رضائی هستم توسعه دهنده وب و نرم افزار های کاربردی مدت 5 سال در این حوزه مشغول فعالیت هستم .
مهارت ها
Domain Driven Design
Asp.Net MVC Core
SQL Server
Scurm
آموزش طراحی دامنه محور

چیست؟ روشی است ساده، زیبا، در وهله اول برای تفکر، و در وهله دوم برای توسعه نرم افزار، که می‌توان بر مبنای آن نیازمندیهای پویا و پیچیده‌ی حوزه دامین را تحلیل، مدل و نهایتا پیاده سازی کرد.در این روش توسعه نرم افزار تاکید ویژه ای بر الزامات زیر وجود دارد:تمرکز اصلی پروژه، باید صرف فائق آمدن بر مشکلات و پیچیدگیهای موجود در دامین شود.پیچیدگیهای موجود در دامین پس از شناسایی به یک مدل تبدیل شوند.برقراری یک رابطه‌ی خلاق بین متخصصان ...


  • آموزش طراحی دامنه محور + " "+49